ระบบค้นหาเล่มทะเบียน

หมายเหตุ กรุณาระบุ ทะเบียนรถ หรือ เลขตัวถังของรถ ให้ครบถ้วน ตัวอย่าง 1กก 1111

No ทะเบียน จังหวัด เลขตัวถัง วันที่ประมูล ลำดับ ยี่ห้อรถ รุ่น สถานที่ประมูล สถานะเล่มทะเบียน